Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuje, iż rozpoczął się sezon zimowy. W przypadku warunków zimowych takich jak: łagodne opady śniegu, gołoledź spowodowana niską temperaturą lub śliskość nawierzchni dyżury będą pełnione w godzinach od 3:00 do 15:00. W przypadku intensywnych, ciągłych i długotrwałych opadów śniegu lub marznącego deszczu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych dyżury pełnione bedą całodobowo lub  w godzinach od  3:00 do 22:00. Jednoczesnie informujemy, że działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków zimy na drogach powiatowych, a nie ich całkowitą likwidację.                                                                                                  

W związku z powyższym prosimy kierowców o wyrozumiałość oraz zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujący na drodze.

Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg można uzyskać pod numerem telefonu 690 080 052

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zawiadamia, że od dnia 12.09.2018 r. zostanie wprowadzona zmiana w stałej organizacji ruchu polegająca na wyznaczeniu objazdu z Janowca Wlkp. do Rogowa i z Rogowa do Janowca Wlkp. w związku  z zamknięciem odcinka drogi nr 2326C (w m. Janowiec Wlkp. i Janowiec Wieś) na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo od km 0+280 do km 5+290,  dł. 5,010 km”.

Planowany termin zakończenia ww. etapu robót to 31.10.2018 r.

mapa ze wskazaną trasą objazdu

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie informuje, że rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo do km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km odc. Janowiec Wlkp. – Kołdrąb.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuję m. in.:

- wycinkę drzew,

- wykonanie poszerzenia jezdni  do 5,5 m,

- wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej z betonu asfaltowego i ścieralnej z SMA,

- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudową chodników,

- przebudowę skrzyżowań,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

W związku z ww. robotami została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Całkowita wartość inwestycji wynosi:  9 781 366,70 zł.

Dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju ora Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w łącznej kwocie 4 927 390,00 zł

Planowany termin zakończenia prac: 07.12.2018 r.

Użytkowników korzystających zarówno z drogi jak i chodników prosimy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w obrębie wykonywanych prac, a kierowców o dostosowanie się do obowiązującego oznakowania tymczasowego.